VIKTIG INFORMASJON OM GRENSEKONTROLL

25.11.2020

 

VIKTIG INFORMASJON OM GRENSEKONTROLL

 

Styringsgruppens leder har vært i kontakt med Justisdepartementet, og tilbakemeldingen er at alle som ikke kan fremvise negativ test vil bli stoppet på grensen.

 

Vikarer som skal jobbe i Norge må fremlegge negativ covid-19 test som ikke er eldre enn 72 timer. Utgifter til denne testen dekkes av Helseforetaket, og skal faktureres som covid-19 tillegg på faktura. Det må vedlegges dokumentasjon på utgifter til testen.

 

§ 4.Unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger med oppholdstillatelse i Norge

 

Forskrift om innreiserestriksjoner § 4 a første ledd lyder som følger:

 

 

 

" Utlendinger som ellers har rett til innreise etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen eller forskriften her, og som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i covid-19-forskriften vedlegg A, skal ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2, i samsvar med covid-19-forskriften § 4a. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 72 timene før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk."

 

 

 

Vikar skal i tillegg ha med bekreftelse på hvor arbeid skal utføres samt telefonnummer til kontaktperson på HF.

 

 

 

Vikar må fortsatt møte tidsnok til å gjennomføre test før de kan starte arbeidet.  Også denne testen skal være negativ. Vi informerer alle landets foretak om at dette gjelder fra og med nå.

 

 

 

 

 

Nyhedsarkiv

Vikarbureau for sygeplejersker og jordemødre

Marselisborg Havnevej 50 1. sal
8000 Århus C
Danmark
Tlf: +45 8678 7898
kontakt@uni-care.dk
CVR.: 30 98 81 83
All rights reserved.
© 2018 Uni-Care Aps

Programmeret og hosted af nordicweb